.imeprezime.me


Dobar e-mail je kao dobar broj telefona.


Što je broj telefona lakši za pamćenje, to je veća mogućnost da će ga neko upamtiti.


Ako imate dobar, prepoznatljiv i e-mail koji se lako pamti, lakše ćete dolaziti do poslovnih partnera.


Više poslovnih partnera znači više potencijalnog posla koji se na kraju konvertuje u konkretan posao i to je osnova cijele ideje svih firmi i pojedinaca koji žele da razvijaju i grade svoj posao u današnje vrijeme informacionih tehnologija."U današnje vrijeme je potrebno imati prepoznatljiv e-mail kako bi bio prepoznat u poslovnom okruženju."